Velkommen til Lordemarsjen 

Lordemarsjen 2020 er avlyst.


På grunn av Covid-19 ser vi oss dessverre ikke i stand til å gjennomføre Lordemarsjen 2020 på en forsvarlig måte.
Vi håper likevel du vil bruke vår flotte natur.


Du er hjertelig velkommen.


Hilsen
Lordemarsjkomiteen

 

Bok om Lordane Garvagh

Boka om Lordane Garvagh er no ferdig og du kan tinge deg eit eksemplar.