Velkommen til Lordemarsjen 

Velkommen til Lordemarsjen 2019

Laurdag 10. August går den 25 utgåva av Lordemarsjen. Lordemarsjen er en flott tur i et majestetisk terreng mellom Raggsteindalen og Haugastøl. Turmarsjen går frå Raggsteindalen som ligger nord for Hallingskarvet og over Folarskaret og ned til Haugastøl turistsenter ved RV 7.

 

Bok om Lordane Garvagh

Boka om Lordane Garvagh er no ferdig og du kan tinge deg eit eksemplar.