Velkommen til Lordemarsjen 

Velkommen til Lordemarsjen 2018

Laurdag 11. August går den 24 utgåva av Lordemarsjen. Lordemarsjen er en flott tur i et majestetisk terreng mellom Raggsteindalen og Haugastøl. Turmarsjen går frå Raggsteindalen som ligger nord for Hallingskarvet og over Folarskaret og ned til Haugastøl turistsenter ved RV 7.

 

Bok om Lordane Garvagh

Boka om Lordane Garvagh er no ferdig og du kan tinge deg eit eksemplar.