Bok om Lordane Garvagh

Boka om Lordane Garvagh er no ferdig og du kan tinge deg eit eksemplar. Det er Knut Medhus og Eivind Østbye saman med Hol Historielag som står for utgivinga av boka som koster 298 kr. Den kan kjøpast hjå lokale bokhandel og i lokalbanken. Du kan også tinge deg eit eksemplar ved å kontakte Knut Medhus direkte på e.post knut@medhus.info